วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต

เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เคริอข่ายที่ ๖ หนองใหญ่-โคกสะอาด  ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ ๖  จำนวน  ๑๓  โรงเรียน  ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๔๖ นาย และผู้กำกับลูกเสือจำนวน  ๗๕ นาย  และกองลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองใหญ่  จำนวน  ๓๖  นาย  ร่วมในพิธี  โดยมีนายพัด  หอมชื่น  รอง ผอ.สพป.สร.๓  เป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนรับมอบประปาและอ่างล้างหน้าแปรงฟันจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น