วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ค่ายยุวธรรมทูต ชั้น ป.๔ เครือข่ายที่ ๖ หนองใหญ่-โคกสะอาด

เครือข่ายที่ ๖  หนองใหญ่-โคกสะอาด  จัดโครงการอบรมนักเรียนค่ายยุวธรรมทูต  นักเรียนชั้น ป.๔  ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ณ  วัดป่าห้วยเสนง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  โดยมีนักเรียนชั้น ป.๔ ในสังกัดเครือข่ายที่ ๖  จาก ๑๓ โรงเรียน  จำนวน ๒๙๖ คน  คณะครู  ๓๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้รับเกียรติจาก  นายทองพูน  มะวังนุทูล  รอง ผอ.สพป.สร.๓  เป็นประธานในพิธีเปิด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น