วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคุณอุดม  ตรงมณีธรรม  บริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรด จำกัด และคณะ  โดยการประสานงานจากคุณ สมคิด  นิเลปิยัง  และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500.000 บาท  เพื่อทำการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย  ให้เป็นสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดกิจกรรมปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ  และจัดสร้างห้องเรียนคละชั้นต้นแบบ ชั้น ป.2 และ ป.3  กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม  นี้  ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือโรงเรียนของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น