วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสวาย

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สร.๓  ได้เนทางไปศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และ การนิเทศภายใน  โรงเรียนบ้านสวาย  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมี นายวุฒิ  อุดมสินานนท์  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓  เป็นประธานคณะศึกษาดูงาน  ได้รับการต้อนรับ อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจาก ผอ.สุพรรณ  ทองสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านสวาย คณะครู นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น