วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โดยความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ เยาวชนวัยใสใส่ใจธรรมะ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยมีกิจกรรมการทำบุญเลี่ยงเพล  ฟังธรรมเทศนา เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญกับผู้ปกครองและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ใฝ่คุณธรรม ได้รับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนปรับปรุงและจัดสวนบริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล  จำนวน ๗,๓๒๙ บาท  ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น