วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หนึ่งวันที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ภารกิจ ในหนึ่งวัน  ของนายชาญชัย  กะภูทิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เช้าวันจันทร์
เวลา 07.00 น.  เตรียมพาหนะคุ่ใจ  เพื่อเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน


เวลา 07.20 น.  ออกเดินทางจากบ้านด้วยจั๊ก กะ ยาน  คู่ใจ

ความเร็ว  23  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แบบ ชิล ชิล


สวนทางกับหลวงพ่อออกบิณฑบาตร

ผ่านหน้าวัดห้วยเสนง

 วิวสองข้างทาง

 ถึงทางแยกเข้าบ้านหนองใหญ่ ถนนหินคลุกระยะทาง  600 เมตร

เวลา 07.35  ถึงโรงเรียน  มีนักเรียนเริ่มทยอยมาโรงเรียนกันแล้ว


ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร

จอดพาหนะ เข้าที่(ประจำตำแหน่ง)
จุดธูปเทียน สวดมนต์ไหว้พระ

เริ่มงานในหน้าที่ด้วยหมายเหตุ เช็คเมล์ ท่องเว็ป

หลังเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว  อบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม วิชาการและอื่น ๆ

ยังมีต่อครับ